Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler hakemli olup, yayımlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen ve benzerlik (intihal raporu) oranı %20'nin altında kalma şartını sağlayan tüm bilimsel makaleler önce Editör ve Yazı Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi'nin yayın kapsamına girmeyen veya makale yazım kurallarına uymayan çalışmalar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez.

Hakem Politikası

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar, editör ve/veya yazı kurulu tarafından belirlenen en az iki hakeme gönderilir. Editör veya Yayın Kurulu tarafından gerek duyulduğunda hakem sayısı artırılabilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, yazı üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar(lar), hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlayarak Yazı Kuruluna tekrar gönderirler. Bir ay içerisinde gönderilmeyen makaleler süreçten çıkartılır. Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yazı Kurulu tarafından “yayımlanabilir” kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.