Amaç ve Kapsam

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin amacı iktisadi ve idari bilimler alanlarında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış güncel ve özgün değeri olan araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayarak, ulusal ve evrensel literatüre katkı sağlamaktır. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Eylül, Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlanan uluslararası, hakemli, bilimsel, açık erişimli elektronik bir dergidir. 

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olan orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlamaktadır.