İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Mümin Atalay ÇETİN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
atalaycetin@aksaray.edu.tr

Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Leyla İÇERLİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
leylaicerli@aksaray.edu.tr

Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Orçun Avcı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
orcunavci@aksaray.edu.tr

Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi Baki
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
rahmibaki@aksaray.edu.tr

Dergi İletişim

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
iibfdergi@aksaray.edu.tr

Aksaray Üniversitesi, Bahçesaray Mahallesi, 68100, Aksaray/ TÜRKİYE - Aksaray University, Bahçesaray, 68100, Aksaray/ TURKEY