e-ISSN: 2687-3427
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Aksaray Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan, çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayınlandığı bilimsel, hakemli, açık erişimli bir elektronik dergidir. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi 2009 yılından bu yana yayınlanmaktadır. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan özgün bilimsel çalışmalara Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilmektedir. 

Önemli Duyuru:

Sayın Yazar(lar),

Dergimize gönderilen makalelerin derginin web sayfasında belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığına dikkat edilmesi, makale değerlendirme süreçlerindeki olası aksamaların önüne geçecektir. Bu bağlamda dergimize değerlendirilmek üzere makale gönderecek araştırmacıların çalışmalarını aşağıda link verilerek sunulan örnek makale formatına göre hazırlamaları gerekmektedir. 

Örnek Makale Formatı: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245

Not: Dergimiz Mart 2022 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir.

2021 - Cilt: 13 Sayı: 3