Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Gülin TABAKAN Aksaray Üniversitesi 0000-0002-4053-8687 Türkiye
İstatistik, Demografi, İstatistiksel Analiz, Olasılık ve Stokastik Süreçler, Teorik İstatistik, Uygulamalı İstatistik

Baş Editör

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Panel Veri Ekonometrisi, Zaman Serisi Analizi, Gelişme Ekonomisi - Makro, Para Politikası

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Leyla İÇERLİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0001-7538-0165 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVCI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7917-9802 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Mali Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Rahmi BAKİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0981-5006 Türkiye
Nicel Karar Yöntemleri, Çok Kıstaslı Karar Verme
Dr. Bashir AHMAD Government College University Faisalabad Pakistan
Yönetim ve Strateji
Stratejik Yönetim, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Prof. Dr. Elena HORSKA Slovak University of Agriculture Slovakya
Pazarlama
Doç. Dr. Nadezhda BLAGOEVA Agricultural University Bulgaristan
Kamu Maliyesi
Dr. Zsuzsanna DEÁK Óbuda University Macaristan
Finansal İktisat, Tarım Ekonomisi, Örgütsel Davranış

Dil Editörü

Dr. Metin ILBASMİS AKSARAY UNIVERSITY 0000-0001-9657-4604 Türkiye
Finans

Editör Yardımcıları

Özgür ÖZTÜRK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0585-5484 Türkiye
Uluslararası İlişkiler Kuramları
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Davranış
Arş. Gör. Cihan AY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9808-9976 Türkiye
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Çalışmaları

Derleme ve Mizanpaj

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. Cemil AKKAŞ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3966-1995 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bilişim Sistemleri, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi

Yayıncı

Aksaray Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı