Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Gülin TABAKAN Aksaray Üniversitesi 0000-0002-4053-8687 Türkiye
Demografi, İstatistiksel Analiz, İstatistik, Olasılık ve Stokastik Süreçler, Teorik İstatistik, Uygulamalı İstatistik

Baş Editör

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Panel Veri Ekonometrisi, Zaman Serisi Analizi, Gelişme Ekonomisi - Makro, Para Politikası

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Leyla İÇERLİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0001-7538-0165 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVCI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7917-9802 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Mali Hukuk
Dr. Rahmi BAKİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0981-5006 Türkiye
Bulanık Mantık, Çok kriterli Karar verme, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Dil Editörü

Dr. Metin ILBASMİS AKSARAY UNIVERSITY 0000-0001-9657-4604 Türkiye
Finans

Editör Yardımcıları

Özgür ÖZTÜRK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0585-5484 Türkiye
Uluslararası İlişkiler Kuramları
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Davranış
Arş. Gör. Cihan AY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9808-9976 Türkiye
Ortadoğu Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler

Derleme ve Mizanpaj

Arş. Gör. Süleyman KOÇ Aksaray Üniversitesi 0000-0002-6976-045X Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. Cemil AKKAŞ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3966-1995 Türkiye
Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bilişim Sistemleri

Yayıncı

Aksaray Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı