Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 121 - 140, 30.03.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1049900

Öz

“Açık veri”, herkesin kolay bir biçimde erişebilmesi, kullanabilmesi ve paylaşabilmesi için verilerin serbest bırakılmasını ifade etmektedir. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için önemli bir kavram olan “şeffaflık” ise, günümüzde “yönetişim”in temel özelliği olarak kabul edilmektedir. Özellikle son yıllarda veri temelli politikaların ortaya çıkışıyla birlikte şeffaflık ve verilerin açık hale getirilmesi arasındaki ilişki de gün geçtikçe artmaktadır. Kamu yönetimi verilerinin açık hale getirilmesi ve şeffaflık, hesap verilebilirliği sağlayan zincirin parçalarıdır. Dolayısıyla verileri açık hale getirmenin temel amaçlarından birisi şeffaflığı ve hesap verebilirliği gerçekleştirmektir. Devletlerin uygulayacağı açık veri politikaları kendi içinde birçok avantajı barındırmaktadır. Kamu hizmetlerine yönelik vatandaşlardan geri bildirim alınması, daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi, politika süreçlerine vatandaş katılımını artırarak demokratik altyapının güçlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının performans ölçümünün kolaylaştırılması bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada önce, “açık veri”, “büyük veri” ve “şeffaflık” kavramları açıklanmakta, her üç kavramın kamu yönetiminde nasıl algılandığı belirtilmekte; ABD ve İngiltere’deki iyi uygulama örnekleri verilmektedir. Ayrıca açık veri ve şeffaflık açısından ülke uygulamaları konusunda bilimsel literatüre bir katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Referans1-Attard, J., Orlandi, F. ve Auer, S. (2016). Value Creation Open Government Data, 49th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 2605-2614.
 • Referans2-Bensghir, T. K. (2017). Türkiye’de Büyük Açık Veri: Politik, Stratejik ve Yasal Çerçeve, E. ve Koç, O. (Ed.), Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar içinde (193-216), Grafiker Yayınları, No: 233.
 • Referans3-Cabinet Office (2010). Letter to Government Departments on Opening up Data, https://www.gov.uk/government/news/letter-to-government-departments-on-opening-up-data, (Erişim: 02.09.2021).
 • Referans4-Cabinet Office (2013a). G8 Open Data Charter and Technical Annex, https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex, (Erişim: 02.09.2021).
 • Referans5-Cabinet Office (2013b). Open Government Partnership: UK National Action Plan 2013, https://www.gov.uk/government/consultations/open-government-partnership-uk-national-action-plan-2013, (Erişim: 02.09.2021).
 • Referans6-Cabinet Office (2016). UK Open Government National Action Plan 2016-2018), https://www.gov.uk/government/publications/uk-open-government-national-action-plan-2016-18/uk-open-government-national-action-plan-2016-18, (Erişim: 02.09.2021).
 • Referans7-Cabinet Office (2017). Government Transformation Strategy 2017 to 2020, https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020, (Erişim: 02.09.2021).
 • Referans8-Cahlikova, T. ve Mabillard, V. (2019). Open Data and Transparency: Opportunities and Challenges in the Sviss Contex, Public Performence & Management Review, Routledge Taylor & Francis Group.
 • Referans9-Charalabidis, Y., Zuiderwijk, A., Alexopoulos, C., Janssen, M., Lampoltshammer, T. ve Ferro, E. (2018). The World of Open Data Concepts, Methods, Tools and Experiences, Public Administration and İnformation Technology, Cilt 28, Springer.
 • Referans10-Cross, R.J. ve Lu, L. (2019). Following the Money 2019: How the 50 States Rank on Online Economic Development Subsidy Transparency, Frontier Group. Department for Digital, Culture, Media &Sport, (2020). UK National Data Strategy, https://www.gov.uk/government/publications/uk-national-data-strategy, (Erişim: 01.09.2021).
 • Referans11-G20 Turkey (2015). Introductory Note to the G20 Anti-Corruption Open Data Principles, http://www.g20.utoronto.ca/2015/G20-Anti-Corruption-Open-Data-Principles.pdf (Erişim:01.09.2021).
 • Referans12-GLA, (2021). Butter Use of Data, https://www.local.gov.uk/our-support/research-and-data/data-and-transparency/better-use-data, (Erişim: 03.09.2021).
 • Referans13-GPO (2019). Public Aw 115-435-Jan.14, https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-115publ435/pdf/PLAW-115publ435.pdf, (Erişim, 09.09.2021).
 • Referans14-Hadi, H.J, Shnain, A.H., Hadishaheed, S. ve Ahmad, A.H. (2015). Big Data and Five V’s Characteristics, International Journal of Advances in Electronics and Computer Science, ISSN: 2393-2835, Cilt 2, Sayı 1, s.16-23.
 • Referans15-Huijboom, N. ve Broek, T. (2011). Open Data: An International, Comparasion of Strategies, European Journal of ePractice.
 • Referans16-Kaplan, S. (2009). California Budget Transparency 2.0 Online Tools for Better Government, Frontier Group.
 • Referans17-Lichfiel City Council, (2021). Transparency and Open Data, https://www.lichfielddc.gov.uk/council/transparency-open-data/1, (Erişim: 03.09.2021).
 • Referans18-Malamud, C., O’Reilly, T., Elin, G., Sifry, M., Holovaty, A., O’Neil, D. X., Newman, D. (2013). Principles of open government data. Open Government Working Group, Açık Hükümet Verilerinin 8 İlkesi (OpenGovData.org) (Erişim: 22.08.2021).
 • Referans19-OECD (2017). Goverment at a Glance, https://doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en, (Erişim: 22.08.2021).
 • Referans20-OECD (2019). OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: 2019.
 • Referans21-OECD (2021a). Open Government Data, https://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm, (Erişim: 01.09.2021).
 • Referans22-OECD (2021b). Open Data in Action-Initiatives During the İnitial Stage of the COVID-19 Pandemic.
 • Referans23-Open Knowledge Foundation (2021). Tracking The State of Open Government Data, https://index.okfn.org/, (Erişim: 07.09.2021).
 • Referans24-Shepherd, S. (2015). Freedom of Information, Right to Access Informatiın, Open Data: Who is at the Table?, The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs, 104: 6, s. 715-726.
 • Referans25-T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), E-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalışma Gurubu Raporu, Yayın No: 2986, Ankara.
 • Referans26-TDK, (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, (Erişim: 11.09.2021).
 • Referans27-TURCOVID19, (2021). Türkiye COVID-19 Izleme Ekranı, https://turcovid19.com/, (Erişim: 11.09.2021).
 • Referans28-Vancauwenberghe, G. ve Fawcett, J. (2018). Open Data in the United Kingdom, Loenen, B., Vancauwenberghe, G. ve Crompvoets, J. (Ed)., Open Data Exposed içinde (195-214), Information Technology and Law Series IT&Law 30, ASSER Press.
 • Referans29-World Wide Web Foundation (2021). Open Data Barometer, https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB, (Erişim: 01.09.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Yakup KARACA>
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY
0000-0002-6902-4057
Türkiye


Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI> (Sorumlu Yazar)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNV. İİBF. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9533-3478
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür Teşekkür ederiz. Yeni yılın herkese başarı, şans ve sağlıklı günler getirmesini dileriz.
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { aksarayiibd1049900, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {14}, number = {1}, pages = {121 - 140}, doi = {10.52791/aksarayiibd.1049900}, title = {Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Karaca, Yakup and Yıldız Özsalmanlı, Ayşe} }
APA Karaca, Y. & Yıldız Özsalmanlı, A. (2022). Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 121-140 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.1049900
MLA Karaca, Y. , Yıldız Özsalmanlı, A. "Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 121-140 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/69203/1049900>
Chicago Karaca, Y. , Yıldız Özsalmanlı, A. "Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 121-140
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları AU - Yakup Karaca , Ayşe Yıldız Özsalmanlı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1049900 DO - 10.52791/aksarayiibd.1049900 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 140 VL - 14 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1049900 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1049900 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları %A Yakup Karaca , Ayşe Yıldız Özsalmanlı %T Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 1 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.1049900 %U 10.52791/aksarayiibd.1049900
ISNAD Karaca, Yakup , Yıldız Özsalmanlı, Ayşe . "Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Mart 2022): 121-140 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1049900
AMA Karaca Y. , Yıldız Özsalmanlı A. Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları. ASÜ İİBF Dergisi. 2022; 14(1): 121-140.
Vancouver Karaca Y. , Yıldız Özsalmanlı A. Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(1): 121-140.
IEEE Y. Karaca ve A. Yıldız Özsalmanlı , "Kamu Yönetiminde Açık Veri Yönetimi ve Şeffaflık: ABD ve İngiltere Uygulamaları", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 121-140, Mar. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.1049900