Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 67 - 78, 30.03.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071894

Öz

Küreselleşme eğilimlerinin giderek yaygınlaşması ile ülkelerin ticaret engellerini kaldırması ve finansal serbestleşmenin artması finansal krizlerin sıklıkla yaşanmasına neden olmuştur. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni gelişmeler, akademik çalışmaları da şekillendirmektedir. Bir bilim alanındaki gelişmeleri takip etmenin en etkili yolu söz konusu bilim dalında yapılan çalışmaları analiz etmektir. Bilim insanları güncel gelişmeleri takip etmek açısından akademik çalışmalarını bu doğrultuda geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Yapılan çalışmaların incelenmesi ile söz konusu alandaki eğilimlerin ve alandaki eksikliklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir işlevi bulunmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı Türkiye’de finansal kriz alanında yazılmış olan lisansüstü tezleri çeşitli parametreler açısından inceleyerek tezlerin bibliyometrik özelliklerini belirlemektir. Araştırmanın kapsamını YÖK’ün Ulusal Tez Merkezinden elde edilen finansal kriz alanında yazılmış 379 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmaktadır. Bu tezler vasıtasıyla elde edilen veriler bibliyometri yöntemi kullanılarak sayısallaştırılmıştır. Çalışma kapsamında, lisansüstü tezlerin türüne, yayınlandığı yıllara, hazırlandıkları enstitülere, yayınlandıkları üniversitelere, anabilim dallarına, danışman unvanlarına, yazıldığı dillere ve üniversite türüne gibi parametreler kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler sıklık ve yüzde tablosu haline getirilip durum ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Afşar, A. (2011). Global Kriz ve Türkiye Konut Piyasasına Etkileri. No: 2251, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Aktan, C. C. ve Şen, H. (2001). Ekonomik Kriz: Nedenler ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı, 7(42): 1225-1230.
 • Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1), 19-47.
 • Altunkaynak, M., (2020). UNESCO 2030 eğitim raporunda umut veren uygulamalara genel bakış: Doküman incelemesi. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1 (1): 40-47.
 • Bowen, G. A., (2009). Nitel bir araştırma yöntemi olarak doküman incelemesi. Nitel Araştırma Dergisi, 9(2): 27-40.
 • Claessens, S. ve Kose, M., (2013). Financial Crises: Explanations, Types and Implications, IMF working paper, 28: 1-66
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, ss. 196-211.
 • Çinko, L. ve Ak, R., (2009). Küreselleşmenin Maliyeti: Finansal Krizler Üzerine Bir Değerlendirme, Öneri Dergisi, 31: 229-238
 • Delice, Güven, (2003). Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel bir Perspektif, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 20: 57-81
 • Demir, H., Erigüç, G. (2018). Bibliyometrik Bir Analiz İle Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi. İş ve İnsan Dergisi, 5(2):91-114.
 • Ece, Ahmet Serkan ve Çeşit, Canan, (2011). Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Disiplinler Arası Müzik Araştırmaları ve Sonuçları, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı 17, s. 599-617.
 • Elverici, S. (2021). Finansal Krizlerde Uygulanan Maliye Politikalarının Etkinliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Ankara.
 • Güzeller, C. O. ve Çeliker, N. (2017). Geçmişten günümüze gastronomi bilimi: bibliyometrik analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5/Special Issue2, 88-102. Doi: 10.21325/jotags.2017.114
 • Işık, S., Duman, K., Korkmaz, A., (2004). Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 19: 45-69
 • Kozak, N. (2001). Türkiye'de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972-1998 Yılları Arasında Hazırlamış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Biyo- Bibliyografik Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, ss. 26-33.
 • Orhan, O., Dinçer, H., Çelik, İ., (2009). Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Yolları, Sosyal Bilimler Dergisi, 3: 22-66
 • Önal, Hamit, (2018). “Bağlama” Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1995-2017), Socıal Scıences Studıes Journal-2, Vol:4, Issue:19120, s.2111-2120.
 • Özbek, M. (2021). Finansal Krizler Ve Probit Model İle Krizlerin Tahmini: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348. Temel, D. (2021). Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi: Finansal Bir Analiz, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Kars.
 • Wach, E., Ward, R., (2013). Learning About Qualitative Document Analysis. IDS Practice Paper in Brief, ILT Brief 13 August 2013.
 • Zupic, I., ve Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18, 429 - 472.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ceyhun HAYDAROĞLU> (Sorumlu Yazar)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2886-6474
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aksarayiibd1071894, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {14}, number = {1}, pages = {67 - 78}, doi = {10.52791/aksarayiibd.1071894}, title = {Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {Haydaroğlu, Ceyhun} }
APA Haydaroğlu, C. (2022). Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 67-78 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.1071894
MLA Haydaroğlu, C. "Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 67-78 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/69203/1071894>
Chicago Haydaroğlu, C. "Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 67-78
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi AU - Ceyhun Haydaroğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1071894 DO - 10.52791/aksarayiibd.1071894 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 78 VL - 14 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1071894 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071894 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi %A Ceyhun Haydaroğlu %T Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 1 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.1071894 %U 10.52791/aksarayiibd.1071894
ISNAD Haydaroğlu, Ceyhun . "Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Mart 2022): 67-78 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071894
AMA Haydaroğlu C. Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. ASÜ İİBF Dergisi. 2022; 14(1): 67-78.
Vancouver Haydaroğlu C. Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(1): 67-78.
IEEE C. Haydaroğlu , "Finansal Kriz Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 67-78, Mar. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.1071894