Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği)

Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1, 47 - 66, 30.03.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1032766

Öz

Ülkemizde siyasal pazarlama faaliyetleri gün geçtikçe önemini kazanmaya başlamıştır. Seçim öncesinde yapılan propaganda ve faaliyetler, profesyonel kişiler ve kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu faaliyetler seçmenler üzerindeki etkileri açısından önemlidir. Siyasal pazarlama faaliyetlerinde birçok yöntem ve araç kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın temelini de bu yöntem ve araçların incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışma, siyasal pazarlama faaliyetlerinin seçmen üzerindeki etkilerinin araştırılması amacı ile Ankara ilinde gerçekleşmiştir. İlk olarak literatür çalışması gerçekleşmiş, siyasal pazarlama, propaganda ve seçmen davranışları araştırılmıştır. Daha sonra anket çalışması gerçekleşmiş ve sonuçlar yapılan literatür çalışması ile desteklenmiş, elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde katılımcıların demografik özellikleri belirlenmiştir. Daha sonra, siyasal pazarlama faaliyetlerinin seçmen tercihi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu çalışma ile siyasal pazarlama faaliyetlerinin seçmen üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatür çalışması sonucunda da Türkiye’de siyasal pazarlama faaliyetleri ile seçmen tercihlerinin belirlenmesine yönelik olarak çalışmalar yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Armutlu, CE. (2006), İlişkisel Pazarlamanın Teorik Temelleri: Etkileşim ve Şebeke Yaklaşımları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 2.
 • Ayyıldız Ünnü, N. A., (2009). Politik Pazarlamada Pazar Yönlülük ve Otantik Liderliğin Önemi. Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review), 9(4), 1243–1243. Doi.Org/10.21121/Eab.2009419675
 • Aziz, A. (2003). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bayraktar, S. (2009). Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Çukurçayır, MA. (2000). Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Demirtaş, MC. (2010). Seçmen Tercihlerinin Siyasal Pazarlama Açısından Analizi: İzmir İlinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Divanoğlu, U.S. (2008). Seçim Kampanyalarında Siyasal Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri ve Önemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 105-118
 • Drazen, A. (2000). Political Economy in Macroeconomics. New Jersey: Princeton University Press.
 • General, CA. (2013). Siyasal Pazarlamada Tutundurma Faaliyetlerine İlişkin Seçmen Davranışları: Kırklareli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Gürbüz, E. ve İnal, ME. (2004). Siyasal Pazarlama Stratejik Bir Yaklaşım (1. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Heywood, A. (2006), Siyaset, (Editor: Buğra Kalkan), Ankara: Liberte Yayınları, s. 1.
 • İslamoğlu, AH. (2002). Siyaset Pazarlaması Toplam Kalite Yaklaşımı (2.Baskı), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kapani, M. (2007). Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Kışlalı, AT. (1999). Siyaset Bilimi (7. Baskı), Ankara: İmge Kitapevi.
 • Limanlılar, M. , (1991). Siyasal Pazarlama, Pazarlama Dünyası Dergisi, Cilt:29, Sayı:5, s. 35.
 • Özsoy, O. (2009). Seçim Kazandıran Siyasal İletişim, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Peng, N. and Hackley, C. (2009). Are Voters Consumers’ A Qualitative Exploration Of The Voter Consumer Analogy in Political Marketing, Qualitative Market Research, 12 (2).
 • Poggi, G. (2007). Modern Devletin Gelişimi, (Editör: Şule Kut, Binnaz Toprak), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Polat C., Gürbüz E.., İnal M.E.. (2004) “Hedef Seçmen Siyasal Pazarlama Yaklaşımı”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Say, T, Ekinci, B. (2003). Seçmenin İstediği Liderliğin Özellikleri, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi. Kayseri: Kalkan Matbaacılık.
 • Sezen, S. (1994). Seçim ve Demokrasi, Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Shaw, RD. (2002). How The Bush and Gore Campaigns Conceptualized and Used The Internet in 2000. Journal of Political Marketing,1, 39-64.
 • Şimşek, Ş. (2007). İşletme Bilimlerine Giriş. Konya: Günay Ofset.
 • Tan, A. (2002). İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama (1.Baskı), İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Türedi, MK. (2015). Siyasal Pazarlamada İletişim Kanallarının Seçmen Davranışlarına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Turgut, N. (1984). Siyasal Muhalefet (1.Baskı), Ankara: Birey ve Toplum Yayıncılık.
 • Üste, RB, Yüksel, B, Çalışkan, S. (2007). Seçimlerinde Siyasal Pazarlama Tekniklerinin Kullanımı ve İzmir İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15: 213-223
 • Yazicioglu, Y., & Erdogan, S. (2004). SPSS Uygulamali Bilimsel Arastirma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayincilik, 49-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Resul ÇELİK> (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7605-5698
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aksarayiibd1032766, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {14}, number = {1}, pages = {47 - 66}, doi = {10.52791/aksarayiibd.1032766}, title = {Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Çelik, Resul} }
APA Çelik, R. (2022). Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği) . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 47-66 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.1032766
MLA Çelik, R. "Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği)" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 47-66 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/69203/1032766>
Chicago Çelik, R. "Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği)". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 47-66
RIS TY - JOUR T1 - Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği) AU - Resul Çelik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1032766 DO - 10.52791/aksarayiibd.1032766 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 66 VL - 14 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1032766 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1032766 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği) %A Resul Çelik %T Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği) %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 1 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.1032766 %U 10.52791/aksarayiibd.1032766
ISNAD Çelik, Resul . "Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği)". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Mart 2022): 47-66 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1032766
AMA Çelik R. Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği). ASÜ İİBF Dergisi. 2022; 14(1): 47-66.
Vancouver Çelik R. Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği). Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(1): 47-66.
IEEE R. Çelik , "Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri (Ankara İli Örneği)", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 47-66, Mar. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.1032766