BibTex RIS Kaynak Göster

VOCATIONAL TOURISM EDUCATION

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 7 - 18, 31.07.2012

Öz

Vocational education consists in harmony of industry, agriculture, service sector along with planning, searching, developing, organization and coordination any kind of vocational and technical training and also its management, supervision and education activities in unity of national educational system. Tourism education shall not be perceived as a different kind of education and be regarded as a part of general education. Individuals shall be taught practical knowlegde and skill in every stage of the tourism education. Since the sector has its own dynamics the providing education must share the same dynamics. In other words to be able to survive in increasing competition environment qualified workforce is one of the basic vitalities. And this can only be actualised by efficent and qualified tourism education and employing the vacational school of tourism graduates in the sector. Therefore, the study aims to emphasis the importance of vacational training for fullfilling the need of qualified personals in tourism.

Kaynakça

 • ATAY, Lütfü ve Yıldırım, H. Mehmet. (2008). Lisans Düzeyinde turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Profili ve Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, (s: 394-408).
 • ATAKLI, Aylanur. (1992). Eğitim ve Mesleki Başarı, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 1992/1, Ankara.
 • AYMANKUY, Yusuf ve Aymankuy, Şimal.(2002). Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Bulundukları Yerlerin Analizi ve Turizm Eğitimi İçin Öneri Bir Model, Turizm Eğitimi Konferansı/Workshop 11-13 Aralık, s: 29-42), Ankara.
 • HACIOĞLU, Necdet., Kaşlı, Mehmet., Şahin, Seda. ve Tetik, Nuray. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • HACIOĞLU, Necdet (1990). Örgün Turizm Eğitimi ve Sorunları, I. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası.
 • İBİCİOĞLU, Hasan., Avcı, Umut ve Boylu, Yasin. (2003). Turizm işletmelerinde İnsan Organizasyonlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (s: 1-20).
 • KIZILIRMAK, İsmail, “Meslek Yüksek Okulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/147/kizilirmak.htm, erişim: 10/10/2012
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (1999). Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları ve Programları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara
 • PELİT, Elbeyi ve Güçer, Evren. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (s: 139-164). Stajları
 • TARAKÇIOĞLU, Serdar (2005). Turizm Eğitiminin Sektör Açısından Önemi ve Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Konuya İlişkin Genel Öneriler, Standart. y:44, n:522,s:44 Aktaran Hacıoğlu, Necdet., Kaşlı, Mehmet., Şahin, Seda. ve Tetik, Nuray. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TEZCAN, Mahmut. (1996). Eğitim Sosyolojisi, Feryal Matbaası, Ankara.
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban. (2000).Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, (s: 218- 238).
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban. (2004). Turizm işletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması- 1998- 1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları- Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (s: 108-130).
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban ve Boylu, Yasin. (2005). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com., 3(12), ss: 11-32.

MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ

Yıl 2012, Cilt: 4 Sayı: 2, 7 - 18, 31.07.2012

Öz

Mesleki eğitim, milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde endüstri, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması, araştırılması, geliştirilmesi, organizasyonu ve eşgüdümü ile yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerinin bütününden oluşmaktadır. Turizm eğitiminin genel eğitimden farklı olarak algılanmaması ve genel eğitim içerisinde yapılması gerekmektedir. Turizm eğitiminin her aşamasında kişilerin pratik bilgi ve becerilerle donatılması gerekmektedir. Sektörün dinamikliğinden dolayı verilecek eğitiminde dinamik bir yapıda olması gerektirmektedir. Başka bir ifadeyle, artan rekabet ortamında varolabilmenin temel şartlarından biri nitelikli insan gücüdür. Bu da ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve öğretimiyle ve turizm okullarından mezun olmuş kişilerin sektörde çalışmasıyla sağlanabilir. Tüm bunlardan dolayın bu çalışmanın amacını turizmde nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasında mesleki eğitimin önemi vurgulamak oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • ATAY, Lütfü ve Yıldırım, H. Mehmet. (2008). Lisans Düzeyinde turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Profili ve Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, (s: 394-408).
 • ATAKLI, Aylanur. (1992). Eğitim ve Mesleki Başarı, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 1992/1, Ankara.
 • AYMANKUY, Yusuf ve Aymankuy, Şimal.(2002). Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Bulundukları Yerlerin Analizi ve Turizm Eğitimi İçin Öneri Bir Model, Turizm Eğitimi Konferansı/Workshop 11-13 Aralık, s: 29-42), Ankara.
 • HACIOĞLU, Necdet., Kaşlı, Mehmet., Şahin, Seda. ve Tetik, Nuray. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • HACIOĞLU, Necdet (1990). Örgün Turizm Eğitimi ve Sorunları, I. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası.
 • İBİCİOĞLU, Hasan., Avcı, Umut ve Boylu, Yasin. (2003). Turizm işletmelerinde İnsan Organizasyonlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (s: 1-20).
 • KIZILIRMAK, İsmail, “Meslek Yüksek Okulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Günümüz Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/147/kizilirmak.htm, erişim: 10/10/2012
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (1999). Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları ve Programları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara
 • PELİT, Elbeyi ve Güçer, Evren. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (s: 139-164). Stajları
 • TARAKÇIOĞLU, Serdar (2005). Turizm Eğitiminin Sektör Açısından Önemi ve Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Konuya İlişkin Genel Öneriler, Standart. y:44, n:522,s:44 Aktaran Hacıoğlu, Necdet., Kaşlı, Mehmet., Şahin, Seda. ve Tetik, Nuray. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TEZCAN, Mahmut. (1996). Eğitim Sosyolojisi, Feryal Matbaası, Ankara.
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban. (2000).Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, (s: 218- 238).
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban. (2004). Turizm işletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması- 1998- 1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları- Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, (s: 108-130).
 • ÜNLÜÖNEN, Kurban ve Boylu, Yasin. (2005). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com., 3(12), ss: 11-32.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA43ZK72YY
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Murat Aksu

Turgay Bucak

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aksu, M., & Bucak, T. (2012). MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 7-18.
AMA Aksu M, Bucak T. MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ. ASÜ İİBF Dergisi. Temmuz 2012;4(2):7-18.
Chicago Aksu, Murat, ve Turgay Bucak. “MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ”. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4, sy. 2 (Temmuz 2012): 7-18.
EndNote Aksu M, Bucak T (01 Temmuz 2012) MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 2 7–18.
IEEE M. Aksu ve T. Bucak, “MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ”, ASÜ İİBF Dergisi, c. 4, sy. 2, ss. 7–18, 2012.
ISNAD Aksu, Murat - Bucak, Turgay. “MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ”. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4/2 (Temmuz 2012), 7-18.
JAMA Aksu M, Bucak T. MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ. ASÜ İİBF Dergisi. 2012;4:7–18.
MLA Aksu, Murat ve Turgay Bucak. “MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ”. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 2, 2012, ss. 7-18.
Vancouver Aksu M, Bucak T. MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ. ASÜ İİBF Dergisi. 2012;4(2):7-18.