Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü

Yıl 2020, Cilt 12, Sayı 1, 55 - 68, 16.04.2020

Öz

Bu makalede, belediyelerde hizmet içi eğitim konusu ele alınmış ve belediye birliklerinin belediyelere yönelik hizmet içi eğitim yaklaşımları ve süreçleri ile bu konuda yaşadıkları sorunlar incelenmiştir. Çalışmada, öncelikle hizmet içi eğitim kavramı ve hizmet içi eğitim sürecinin aşamaları konusundaki yaklaşım ve tartışmalara yer verilerek teorik bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.  Daha sonra, Türkiye’de belediyelerin hizmet içi eğitim uygulamaları ve bu konuda yaşanan sorunlardan bahsedilmiştir. Belediye birliklerinin belediyelere yönelik hizmet içi eğitim yaklaşım ve süreçleri ile bu konuda yaşadıkları sorunlar ise Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği örnekleri üzerinden analiz edilmiştir.  Bu kapsamda, örnek olarak alınan birliklerin belediyelere yönelik hizmet içi eğitim stratejileri, eğitim hizmetlerinin birlik organizasyon yapısı içindeki yeri, hizmet içi eğitimlerin kapsamı ve hizmet içi eğitim sürecinin aşamaları (eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, eğitimlerin değerlendirilmesi) ayrıntılı olarak analiz edilmiştir.  Böylece, söz konusu birliklerin belediyelerin hizmet içi eğitiminde üstlendikleri rol ve bu konuda yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, C. (2016). Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Agunis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams. organizations and society. Annual Review of Psychology, 60, 451-474.
 • Aydın, İ. (2014). Kamu ve özel sektörde hizmet içi eğitim el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Barbazette, J. (2006). Training needs assessment: methods, tools and techniques. San Francisco: Pfeiffer A Wiley Imprint.
 • Bates, R. (2004). A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick Model and the principle of beneficence. Evaluation and Program Planning, 27, 341-347.
 • Bilgin, K., Akay, A., Koyuncu, H. E., & Haşar, E.Ç. (2007). Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim. Ankara: Tepav.
 • Goetsh, D. L. and Davis, S.B. (2006). Quality management: introduction to total quality management for production, processing and services. New Jersey: Prentice Hall.
 • Khan, R.A.G., Khan, F.A., & Khan, M.A. (2011). Impact of training and development on organizational performance. Global Journal of Management and Business Research, 11 (7), 63-68.
 • Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J.D. (2008). Evaluating training programs the four levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 • Kumpikaite, V. (2007). Human resource training evaluation. Engineering Economics, 5 (55), 29-36.
 • Laird, D. (2003). Approaches to training and development. New York: Perseus Publishing.
 • Latham, G.P. (1988). Human resource training and development. Annual Review Psychol, 545-582.
 • Marmara Belediyeler Birliği (MBB) (2017). Belediye çalışanlarının eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri çalıştay raporu. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Yayını. Erişim tarihi: 04.08.2018-05.08.2018, http://marmara.gov.tr.
 • MBB Eğitim Müdürlüğü (2018). Soru formu. İstanbul.
 • MBB Yerel Yönetim Akademisi (2018). Eğitim kataloğu. İstanbul: MBB Yayını.
 • Milhem, W., Abushamsich, K., & Arostegui, M. N. P.(2014). Training strategies, theories and types. Journal of Accounting-Business&Management, 21 (1), 12-26.
 • Negiz, N.(2007). Belediye personelinin hizmet içi eğitim sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 193-214.
 • Niazi, A. S. (2011). Training and development strategy and its role in organizational performance. Journal of Public Administration and Governance, 1 (2), 42-57.
 • Noe, R.A. (2009). İnsan kaynaklarının geliştirilmesi (Canan Çetin, Çev.). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Pynes, J.E. (2009). Human resources management for public and nonprofit organizations: a strategic approach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Rai Technology University (2014). Managing training&development. Bangalore: Rai Technology University. Erişim tarihi: 06.07.2018, http://164.100.133.129:81/eCONTENT/Uploads/Managing_Training_&_Development.pdf.
 • Sega, M.A. (2006). Training and need assessment technique improvement in customer service through a field observation study. A research paper for master of science degree. Madison: The Graduate School University of Wisconsin-Stout. Erişim tarihi: 06.07.2018, http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2006/2006segam.pdf.
 • Şen, M.L., Oktay, T., & Azaklı, S. (2011). Seçilmiş yerel temsilcilerin etkinliğini artırmada bir araç olarak hizmet içi eğitim. Kaysem VI. (26-27 Mayıs 2011), Adıyaman.Erişim tarihi: 04.08.2018-05.08.2018, http://tbb.gov.tr.
 • TBB Eğitim Müdürlüğü (2018), Soru formu. Ankara.
 • Wilson, J. (Ed.) (2004). Human resource development: learning and training for individuals and organizations. London: Kogan Page Ltd.
 • Zengin, G. (2013). Türkiye’de belediye personel ve yöneticilerinin hizmet içi eğitim sorunu ve çözümleri üzerine bir değerlendirme. Öneri Dergisi, 10 (39) 117-134.

Yıl 2020, Cilt 12, Sayı 1, 55 - 68, 16.04.2020

Öz

Kaynakça

 • Adıgüzel, C. (2016). Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Agunis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals and teams. organizations and society. Annual Review of Psychology, 60, 451-474.
 • Aydın, İ. (2014). Kamu ve özel sektörde hizmet içi eğitim el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Barbazette, J. (2006). Training needs assessment: methods, tools and techniques. San Francisco: Pfeiffer A Wiley Imprint.
 • Bates, R. (2004). A critical analysis of evaluation practice: the Kirkpatrick Model and the principle of beneficence. Evaluation and Program Planning, 27, 341-347.
 • Bilgin, K., Akay, A., Koyuncu, H. E., & Haşar, E.Ç. (2007). Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim. Ankara: Tepav.
 • Goetsh, D. L. and Davis, S.B. (2006). Quality management: introduction to total quality management for production, processing and services. New Jersey: Prentice Hall.
 • Khan, R.A.G., Khan, F.A., & Khan, M.A. (2011). Impact of training and development on organizational performance. Global Journal of Management and Business Research, 11 (7), 63-68.
 • Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J.D. (2008). Evaluating training programs the four levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 • Kumpikaite, V. (2007). Human resource training evaluation. Engineering Economics, 5 (55), 29-36.
 • Laird, D. (2003). Approaches to training and development. New York: Perseus Publishing.
 • Latham, G.P. (1988). Human resource training and development. Annual Review Psychol, 545-582.
 • Marmara Belediyeler Birliği (MBB) (2017). Belediye çalışanlarının eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri çalıştay raporu. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Yayını. Erişim tarihi: 04.08.2018-05.08.2018, http://marmara.gov.tr.
 • MBB Eğitim Müdürlüğü (2018). Soru formu. İstanbul.
 • MBB Yerel Yönetim Akademisi (2018). Eğitim kataloğu. İstanbul: MBB Yayını.
 • Milhem, W., Abushamsich, K., & Arostegui, M. N. P.(2014). Training strategies, theories and types. Journal of Accounting-Business&Management, 21 (1), 12-26.
 • Negiz, N.(2007). Belediye personelinin hizmet içi eğitim sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 193-214.
 • Niazi, A. S. (2011). Training and development strategy and its role in organizational performance. Journal of Public Administration and Governance, 1 (2), 42-57.
 • Noe, R.A. (2009). İnsan kaynaklarının geliştirilmesi (Canan Çetin, Çev.). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Pynes, J.E. (2009). Human resources management for public and nonprofit organizations: a strategic approach. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Rai Technology University (2014). Managing training&development. Bangalore: Rai Technology University. Erişim tarihi: 06.07.2018, http://164.100.133.129:81/eCONTENT/Uploads/Managing_Training_&_Development.pdf.
 • Sega, M.A. (2006). Training and need assessment technique improvement in customer service through a field observation study. A research paper for master of science degree. Madison: The Graduate School University of Wisconsin-Stout. Erişim tarihi: 06.07.2018, http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2006/2006segam.pdf.
 • Şen, M.L., Oktay, T., & Azaklı, S. (2011). Seçilmiş yerel temsilcilerin etkinliğini artırmada bir araç olarak hizmet içi eğitim. Kaysem VI. (26-27 Mayıs 2011), Adıyaman.Erişim tarihi: 04.08.2018-05.08.2018, http://tbb.gov.tr.
 • TBB Eğitim Müdürlüğü (2018), Soru formu. Ankara.
 • Wilson, J. (Ed.) (2004). Human resource development: learning and training for individuals and organizations. London: Kogan Page Ltd.
 • Zengin, G. (2013). Türkiye’de belediye personel ve yöneticilerinin hizmet içi eğitim sorunu ve çözümleri üzerine bir değerlendirme. Öneri Dergisi, 10 (39) 117-134.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Ülkü ARIKBOĞA (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3260-6763
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aksarayiibd640641, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {55 - 68}, doi = {}, title = {Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü}, key = {cite}, author = {Arıkboğa, Ülkü} }
APA Arıkboğa, Ü. (2020). Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 55-68 . Retrieved from http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/53774/640641
MLA Arıkboğa, Ü. "Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 55-68 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/53774/640641>
Chicago Arıkboğa, Ü. "Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 55-68
RIS TY - JOUR T1 - Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü AU - Ülkü Arıkboğa Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 68 VL - 12 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü %A Ülkü Arıkboğa %T Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü %D 2020 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Arıkboğa, Ülkü . "Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Nisan 2020): 55-68 .
AMA Arıkboğa Ü. Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü. ASÜ İİBF Dergisi. 2020; 12(1): 55-68.
Vancouver Arıkboğa Ü. Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 12(1): 55-68.
IEEE Ü. Arıkboğa , "Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim ve Belediye Birliklerinin Rolü", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 1, ss. 55-68, Nis. 2020