Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme

Year 2022, Volume 14, Issue 4, 411 - 422, 29.12.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071298

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı 2019 yılının bitmesine yakın Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının seçilmiş sektörler ışığında, dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerini araştırmaktır. Büyük Buhran’ dan bu yana insanoğlunun karşıya karşıya kaldığı en büyük krizlerden biri olan ve özellikle küreselleşmenin en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan COVID-19 salgını, küreselleşmenin olumlu etkilerini tersine çevirerek küresel ekonomiyi derinden etkilemiştir. COVID-19 salgını ile birlikte, dünyada arz ve talep daralması yaşanmış ve bu durum bir domino etkisi yaratarak üretimin ve bazı iktisadi faaliyetlerin durmasına, tedarik zincirlerinde bozulmalara, birçok işletmenin kapanmasına ve işsizliğin artmasına neden olmuştur. Salgının yarattığı bu olumsuz etkiler, ülkelerin ekonomik olarak daralmasına ve küresel büyümenin salgının en yoğun olduğu 2020 yılında negatif seyretmesine neden olmuştur. Artan vaka sayıları tüm ülkeleri uluslararası kapanmalara ve kendi sınırları içinde bir dizi önlem almaya itmiştir. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dinamik bir yapıya sahip olan turizm, havacılık ve bankacılık sektörlerini derinden etkilemiştir. Ayrıca, Türkiye’nin 2018 krizinin etkilerini henüz tam anlamıyla atlatamadığı dönemde ortaya çıkan salgın krizi, kamu borçlarının ve cari açığın artmasına, kurda dalgalanmalara, rezervlerin azalmasına ve TL’nin değer kaybetmesine neden olmuştur.

References

 • Adıgüzel, M. (2020). COVID-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 191-221.
 • Arabacı, H., & Yücel, D. (2020). COVİD-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi. Sosyal Sciences Research Journal, 9(3), 196-208.
 • Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO, 2020). COVID-19 and Tourısm https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
 • BP (British Petroleum). Statistical Review of World Energy 2021. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
 • Çakmaklı, C., Demiralp, S., Kalemli, Özcan, Ş., Yeşiltaş, S. & Yıldırım, M.A. (2020). COVID-19 and Emerging Markets: The Case of Turkey. TUSİAD-Economic Research Forum 2020, 2011.
 • Demirdöğen, O., & Yorulmaz, R. (2020). KOVİD-19 Salgının Dünya Ekonomilerine Etkileri. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, 242, 1-24.
 • Dineri, E. (2020). COVID-19 Pandemisi Sırasında Türkiye’de Turizm Süreci ve Cari Açık. Emen, H. (ed.), 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, (s. 247-255). 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri, Ankara, Elazığ; Asos Yayınevi.
 • Duran. M.S., & Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünya’ya Ettikleri: COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(1), 54-67.
 • Gün, S., & Tutçu A. (2021). COVID-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 6(4), 530-543.
 • Hopancı, B., Akdeniz, H., & Şahin, Ö. (2021). COVID-19 Pandemisinin Havacılık Sektörü Üzerine Etkisi. Mühendis ve Makine, 704(62), 446-467.
 • International Energy Agency (IEA, 2020). World Energy Outlook 2020. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
 • Karakavuz, H. (2020). COVİD-19’un Türk Havayolu İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Swot Analizi. Turkish Studies, 15(8), 3573-3591.
 • Koç, P., Şahpaz, K.İ., Kalaycı, R., & İnce T. (2021). COVID-19 Salgınının Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Analizi. Ankara; İktisad Yayınevi, 2021.
 • Köse, Z. (2020). COVID-19’un Küresel Ekonomiye Etkileri. COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi, Ş, Erdal, Hıdıroğlu D, Yılmaz, O, (ed.). 1-439. Ankara; Gazi Kitabevi, 2020.
 • Küpeli, E. (2021). Koronavirüs Salgınının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Ekonomik Etkileri. International Conference on Economics Turkish Economic Association. Pegasus Hava yolu Taşımacılığı. 2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/2020-yillik-faaliyet-raporu_1040/view.aspx
 • Pricewaterhousecoopers (PWC). Küresel Faaliyet Raporu 2020. https://www.pwc.com.tr/kuresel-faaliyet-raporu-2020
 • Sarı, S. (2021). The Effects of COVID-19 Pandemic over Turkish Banking Sector. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8, 89-106.
 • Siddiqui, K. (2020). The Impact of COVID-19 on the Global Economy. The World Financial Review may-june 2020, 25-31.
 • Sönnichsen A. (2021). Ein Jahr COVID – Ein Ende in Sicht?. LESERBRİEFE, 1-97.
 • Tunalı, Ç.B. (2020). COVID-19 Pandemisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri, Demirbaş, D., Bozkurt, V. ve Yorgun, S, (ed.). 1-293. İstanbul: IU Press, 2020.
 • Türk Hava Yolları (THY). 2020 Faaliyet Raporu. https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/2020-yillik_faaliyet_raporu.pdf
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). 2021 Aralık Para Politikası Kurulu Raporu. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ee6bcd92-be48-4ea8-9902-7a6b1045c76b/DUY2021-63.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee6bcd92-be48-4ea8-9902-7a6b1045c76b-nTCYGb3
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/dashboard/4772
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104
 • Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB). https://www.tursab.org.tr/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri
 • Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA). IATA Annual Review 2020. https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2020.pdf
 • Voyvoda, E., & Yeldan, E.A. (2020). COVİD-19 Salgınının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi. https://yeldane.files.wordpress.com/2020/05/covid_voyvodayeldan_v2_31mayis.pdf
 • World Bank (2020). Global Economic Prospects. https://elibrary.worldbank.org/toc/wber/34/3
 • Worldometers (2021). Worldometer COVID-19 coronavirus pandemic, Retrieved from https://www. worldometers.info/coronavirus/

The Effects of the COVID-19 Epidemic on Macroeconomics and Some Basic Sectors: An Evaluation for Turkey and the World

Year 2022, Volume 14, Issue 4, 411 - 422, 29.12.2022
https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071298

Abstract

References

 • Adıgüzel, M. (2020). COVID-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 191-221.
 • Arabacı, H., & Yücel, D. (2020). COVİD-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkisi. Sosyal Sciences Research Journal, 9(3), 196-208.
 • Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO, 2020). COVID-19 and Tourısm https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020
 • BP (British Petroleum). Statistical Review of World Energy 2021. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
 • Çakmaklı, C., Demiralp, S., Kalemli, Özcan, Ş., Yeşiltaş, S. & Yıldırım, M.A. (2020). COVID-19 and Emerging Markets: The Case of Turkey. TUSİAD-Economic Research Forum 2020, 2011.
 • Demirdöğen, O., & Yorulmaz, R. (2020). KOVİD-19 Salgının Dünya Ekonomilerine Etkileri. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, 242, 1-24.
 • Dineri, E. (2020). COVID-19 Pandemisi Sırasında Türkiye’de Turizm Süreci ve Cari Açık. Emen, H. (ed.), 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, (s. 247-255). 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri, Ankara, Elazığ; Asos Yayınevi.
 • Duran. M.S., & Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünya’ya Ettikleri: COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(1), 54-67.
 • Gün, S., & Tutçu A. (2021). COVID-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Turizm Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 6(4), 530-543.
 • Hopancı, B., Akdeniz, H., & Şahin, Ö. (2021). COVID-19 Pandemisinin Havacılık Sektörü Üzerine Etkisi. Mühendis ve Makine, 704(62), 446-467.
 • International Energy Agency (IEA, 2020). World Energy Outlook 2020. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
 • Karakavuz, H. (2020). COVİD-19’un Türk Havayolu İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Swot Analizi. Turkish Studies, 15(8), 3573-3591.
 • Koç, P., Şahpaz, K.İ., Kalaycı, R., & İnce T. (2021). COVID-19 Salgınının Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Analizi. Ankara; İktisad Yayınevi, 2021.
 • Köse, Z. (2020). COVID-19’un Küresel Ekonomiye Etkileri. COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi, Ş, Erdal, Hıdıroğlu D, Yılmaz, O, (ed.). 1-439. Ankara; Gazi Kitabevi, 2020.
 • Küpeli, E. (2021). Koronavirüs Salgınının Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Ekonomik Etkileri. International Conference on Economics Turkish Economic Association. Pegasus Hava yolu Taşımacılığı. 2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. https://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/2020-yillik-faaliyet-raporu_1040/view.aspx
 • Pricewaterhousecoopers (PWC). Küresel Faaliyet Raporu 2020. https://www.pwc.com.tr/kuresel-faaliyet-raporu-2020
 • Sarı, S. (2021). The Effects of COVID-19 Pandemic over Turkish Banking Sector. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8, 89-106.
 • Siddiqui, K. (2020). The Impact of COVID-19 on the Global Economy. The World Financial Review may-june 2020, 25-31.
 • Sönnichsen A. (2021). Ein Jahr COVID – Ein Ende in Sicht?. LESERBRİEFE, 1-97.
 • Tunalı, Ç.B. (2020). COVID-19 Pandemisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri, Demirbaş, D., Bozkurt, V. ve Yorgun, S, (ed.). 1-293. İstanbul: IU Press, 2020.
 • Türk Hava Yolları (THY). 2020 Faaliyet Raporu. https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/2020-yillik_faaliyet_raporu.pdf
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). 2021 Aralık Para Politikası Kurulu Raporu. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/ee6bcd92-be48-4ea8-9902-7a6b1045c76b/DUY2021-63.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee6bcd92-be48-4ea8-9902-7a6b1045c76b-nTCYGb3
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/dashboard/4772
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104
 • Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB). https://www.tursab.org.tr/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri
 • Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA). IATA Annual Review 2020. https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2020.pdf
 • Voyvoda, E., & Yeldan, E.A. (2020). COVİD-19 Salgınının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi. https://yeldane.files.wordpress.com/2020/05/covid_voyvodayeldan_v2_31mayis.pdf
 • World Bank (2020). Global Economic Prospects. https://elibrary.worldbank.org/toc/wber/34/3
 • Worldometers (2021). Worldometer COVID-19 coronavirus pandemic, Retrieved from https://www. worldometers.info/coronavirus/

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Seyit ORDU> (Primary Author)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3203-9378
Türkiye

Publication Date December 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 14Issue 4

Cite

Bibtex @research article { aksarayiibd1071298, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray University}, year = {2022}, volume = {14}, number = {4}, pages = {411 - 422}, doi = {10.52791/aksarayiibd.1071298}, title = {COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Ordu, Seyit} }
APA Ordu, S. (2022). COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 411-422 . DOI: 10.52791/aksarayiibd.1071298
MLA Ordu, S. "COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 411-422 <http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/en/pub/issue/74487/1071298>
Chicago Ordu, S. "COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2022 ): 411-422
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of the COVID-19 Epidemic on Macroeconomics and Some Basic Sectors: An Evaluation for Turkey and the World AU - SeyitOrdu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1071298 DO - 10.52791/aksarayiibd.1071298 T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 411 EP - 422 VL - 14 IS - 4 SN - -2687-3427 M3 - doi: 10.52791/aksarayiibd.1071298 UR - https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071298 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme %A Seyit Ordu %T COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme %D 2022 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 14 %N 4 %R doi: 10.52791/aksarayiibd.1071298 %U 10.52791/aksarayiibd.1071298
ISNAD Ordu, Seyit . "COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (December 2022): 411-422 . https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1071298
AMA Ordu S. COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme. Journal of ASU FEAS. 2022; 14(4): 411-422.
Vancouver Ordu S. COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2022; 14(4): 411-422.
IEEE S. Ordu , "COVID-19 Salgınının Makroekonomik ve Bazı Temel Sektörler Üzerindeki Etkileri: Türkiye ve Dünya İçin Bir Değerlendirme", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 411-422, Dec. 2022, doi:10.52791/aksarayiibd.1071298