Bir hata meydana geldi.

e-ISSN: 2687-3427
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Aksaray Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan, çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayınlandığı bilimsel, hakemli, açık erişimli bir elektronik dergidir. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi 2009 yılından bu yana yayınlanmaktadır. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan özgün bilimsel çalışmalara Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilmektedir. 

Önemli Duyuru:

Sayın Yazar(lar),

Dergimize gönderilen makalelerin derginin web sayfasında belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığına dikkat edilmesi, makale değerlendirme süreçlerindeki olası aksamaların önüne geçecektir. Bu bağlamda dergimize değerlendirilmek üzere makale gönderecek araştırmacıların çalışmalarını aşağıda link verilerek sunulan örnek makale formatına göre hazırlamaları gerekmektedir. 

Örnek Makale Formatı: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245

Ayrıca 2020 yılı ULAKBİM kararına göre hayvanlar ve insanlar üzerindeki çalışmalarda [yaş sınırlaması olmaksızın] Etik Kurul Onayı alınmış olması gerekmektedir. Alınan onay makalenin yöntem kısmında belirtilmelidir. Etik kurul onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Bu şartları sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan yazarını(larına) iade edilecektir.

2022 - Cilt: 14 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

TERRORISM PSYCHOLOGY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF FETO AND PKK TERRORIST ORGANIZATIONS

Araştırma Makalesi

Çip Krizinin Otomotiv Sektörü Üzerindeki Etkileri

Araştırma Makalesi

COVID-19’un Sağlık Sigortası Sektörüne Etkisi

Araştırma Makalesi

Dönüşümcü Liderliğin Bireysel Yenilikçiliğe Etkisinde Örgütsel Öğrenme İkliminin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

HAVACILIK BAKIM ONARIM MERKEZİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ; THY TEKNIK A.Ş. ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

Birinci Jön Türk Hareketinde (Genç/Yeni Osmanlılarda) Milli Egemenlik İzleri

Araştırma Makalesi

Siyasi Liderlikte Algı Ve İmaj Yönetimi’nin Bibliyometrik Analiz Yöntemi İle İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinde Yer Alan Pilot Üniversitelerin Performanslarının IDOCRIW Tabanlı GRA Yöntemi ile Karşılaştırılması